9 ОУ "Пейо Крачолов Яворов"

Основно училище в град Благоевград

Ние осигуряваме целодневно обучение на деца от 6 до 14 - годишна възраст, които се обучават и възпитават от най-високо квалифицираните преподаватели в град Благоевград.

 

Нашето учебно заведение е единственото училище с предучилищна група в Благоевград, два пъти награждавано от Министерството на образованието и науката със Сертификат за качество за европейски проекти.

 

Училището работи по национални и европейски проекти с училища-партньори от Eвропа. 

Творчество на П. К. Яворов - 9 ОУ Пейо Крачолов Яворов - Благоевград