9 ОУ "Пейо Крачолов Яворов"
Основно училище в град Благоевград

Проекти за европейско училищно партньорство , Проект "Подкрепа за успех"

Подкрепа за успех  - Проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

 

 

 

Девето ОУ "Пейо Яворов" е на първо място в Благоевград по европейско училищно партньорство по програма Коменски. Наши партньори са 15 училища от Италия /3/, Франция/1/, Германия/1/, Испания/1/, Румъния/1/, Турция/3/, Унгария/1/, Полша/1/, Словения/1/, Словакия/1/ и Великобритания/1/. Министерство на образованието и науката и Център за развитие на човешките ресурси удостоиха със Сертификат за качество нашите проекти "Специални грижи за специални ученици" и "Да съживим древните тайни". През 2015 година завършихме проект "Приключенията на едно пшеничено зърно" с най-много на брой дейности на училищно и европейско ниво - 52. В изпълнението на европейските проекти се включиха над 500 ученици и учители от нашето училище, а част от тях посетиха и европейските ни партньори.

Представяне на наши ученици в Сардиния, Италия