9 ОУ "Пейо Крачолов Яворов"
Основно училище в град Благоевград

Екип

 Директор                         Василка Иванова Величкова - II ПКС,

                                        Мениджър в образованието

 

Заместник директор          Богдана Величкова Костадинова - III ПКС

 

Начални учители         Хриса Иванова Ковачева - I ПКС

                                  Екатерина Димитрова Петрова - II ПКС

                                  Илко Димитров Василев - II ПКС

                                  Юлия Методиева Даракчиева - II ПКС

                                  Весела Чавдарова Давидкова - IV ПКС

                                  Олга Борисова Стоилкова - V ПКС

 

 Прогимназиален етап     старши учител по математика, физика

                                       Ангелина Йорданова Плоскова - IV ПКС

                                    

                                      старши учител по история и география

                                      Александър Стоилов Янков - IV ПКС

 

                                     старши учител по български език и литература

                                     Елена Герасимова Донева - I ПКС

 

                                     старши учител по английски език

                                     Екатерина Славчова Табутова - IV ПКС

                                     Яна Костадинова Бойкова /заместник/

 

                                     старши учител по музика

                                     Веселка Андонова Стойчева  - IV ПКС

 

                                     учител по физкултура

                                     Калоян Николов Николов 

 

                                     старши учител по биология и химия

                                     Мая Борисова Иванова - II ПКС

 

                                     учител по информационни технологии

                                     Гергана Димитрова Спирова - V ПКС

                                    

                                      учител в група за ЦДО

                                     Любима Христова Константинова - II ПКС

                      

Ресурсни учители          старши ресурсен учител

                                   Венцислав Божидаров Чапкънов - IV ПКС

 

                                   ресурен учител

                                   Анелия Атанасова Живкова