Девето основно училище "Пейо Яворов"-Благоевград

Уникалното училище в град Благоевград

9 ОУ Пейо Крачолов Яворов - Благоевград

Девето основно училище "Пейо Яворов"-Благоевград се намира в ж.к. "Ален мак", град Благоевград. Само в 9 ОУ се извършва предучилищна подготовка на 6-годишни деца в целодневни групи. Ние обучаваме ученици от 1-ви до 7-ми клас. Училището осигурява целодневно обучение за всички желаещи ученици. Разполагаме с една от най-модерните и реновирани учебни бази в град Благоевград с изцяло подменено училищно оборудване в класните стаи, център за предучилищна подготовка, медицински кабинет, два ресурсни кабинета, два физкултурни салона, компютърна зала с интерактивен дисплей, мобилен интерактивен дисплей за всяка класна стая, видеонаблюдение на стаи, коридори и училищен двор, който е озеленен, обезопасен и с обновено спортно игрище. Девето основно училище е координатор на европейски проекти по програма "Еразъм+", финансирани от Европейския Съюз. Училището е член на Световен Образователен Форум. Два пъти сме награждавани от Министерството на образованието и науката със Сертификат за качество за изпълнение на европейски проекти. Наши партньори са училища от Гърция, Полша, Турция, Испания, Португалия, Италия, Великобритания, Германия, Словения, Словакия, Унгария и Франция. Предлагаме висококачествено обучение по английски език, детско програмиране и ментална аритметика, разширена подготовка по български език и математика за високи резултати на учениците на изпитите от Националното външно оценяване.

Актуални новини