9 ОУ "Пейо Крачолов Яворов"
Уникалното училище в град Благоевград

COVID-19

Заповед_за_организация_на_учебния_процеса_в_условията_на_Ковид_19

инструктаж_ученици

Инструктаж_учители

Инструктаж_родители

Инструктаж_помощен_персонал

инструктаж_мед._лице

Какво_трябва_да_знаят_родителите_на_деца,_посещаващи_училища_в_условията_на_COVID-19.docx