9 ОУ "Пейо Крачолов Яворов"
Уникалното училище в град Благоевград

Екип

 Директор                            Василка Иванова Величкова 

                                             Мениджър в образованието

 

Заместник директор УД     Богдана Величкова Костадинова 

                                            Технологии и предприемачество  

 

Предучилищна                    Олга Борисова Стоилкова, ПГ-сутрин

  подготовка                        Йорданка Иванова Драмалиева, ПГ-следобяд

 

Старши начални                  Хриса Иванова Ковачева, кл. р-л на 4 А клас

 учители                               Екатерина Димитрова Петрова, ЦДО- сборна

                                             Илко Димитров Василев, ЦДО - 2 клас

                                             Любима Христова Константинова, кл. р-л на 2 А клас

                                             Весела Чавдарова Давидкова, кл. р-тел на 1 А клас

                                  

 Прогимназиален етап        Математика, Физика и астрономия, ЧП, Химия и ООС

                                             Ангелина Йорданова Плоскова, кл. р-л на 6 А клас

 

                                             Математика, Информационни технологии, Биология и ЗО

                                             Гергана Димитрова Спирова 

                                    

                                             История и цивилизация, География и икономика

                                             Александър Стоилов Янков, кл. р-л на 5 А клас

 

                                             Български език и литература

                                             Феризка Белгиява Шамова

 

                                             Английски език

                                             Яна Костадинова Бойкова, кл. р-л на 7 А клас 

 

                                             Музика

                                             Веселка Андонова Стойчева 

 

                                             Физическо възпитание и спорт

                                             Калоян Николов Николов, кл. р-л на 7 Б клас 

 

                                             Група за ЦДО - сборна

                                             Екатерина Славчова Табутова 

 

Ресурсни учители               старши ресурсен учител

                                             Венцислав Божидаров Чапкънов 

 

                                             ресурен учител с логопедия

                                             Анелия Атанасова Живкова 

 

Помощник - учители           Златка Спиридонова Манова

                                               Цветанка Панделиева -Христова

 

Образователен медиатор    Спаска Граданска