9 ОУ "Пейо Крачолов Яворов"
Уникалното училище в град Благоевград

Екип и Обществен съвет

 Директор                           Василка  Величкова  / CV_Vasilka Velichkova_BG /

                                            Педагог, Мениджър в образованието - магистър

                                            Начален учител - магистър, II ПКС

 

Зам. директор УД              Богдана Костадинова 

                                            Учител - икономист по технологии - магистър, III ПКС  

 

Предучилищна                  Йорданка Драмалиева

  подготовка                       Детски учител - магистър

 

Начален                              Олга Стоилкова, Детски и начален учител - бакалавър, V ПКС

 етап                                    Екатерина Петрова, Старши начален учител - магистър, II ПКС

                                            Любима  Константинова, Старши начален учител - магистър, II ПКС

                                            Весела  Давидкова, Старши начален учител - магистър, IV ПКС

                                            Мария Сабахлъкова, Детски и начален учител - бакалавър

                                            Величка Митрева, Начален учител -магистър

                                  

 Прогимназиален              Феризка Шамова, Българска филология - магистър                

 етап                                   Яна Бойкова, Английска филология - бакалавър        

                                           Ангелина Плоскова, Ст. учител по математика, физика, информатика, III ПКС

                                           Aлександър Янков, Старши учител по история и география - магистър, III ПКС

                                           Гергана Спирова, Учител по математика и информатика - магистър, III ПКС 

                                           Веселка Стойчева, Старши учител по музика - магистър, III ПКС

                                            Калоян Николов, Учител по ФВС, треньор по лека атлетика

                                            Екатерина Табутова, Английска филология, Из. изкуство - магистър, III ПКС 

 

Специални                         Венцислав  Чапкънов, Старши ресурсен учител, Дефектология - магистър, IV ПКС

 педагози                            Анелия  Живкова, Ресурсен учител, логопед - магистър, IV ПКС

                                            Спаска Граданска, Ресурсен учител - бакалавър

                                            Камелия Атанасова, Училищен психолог - магистър

                                            Екатерина Ангелова, Логопед - бакалавър

 

Помощник  - учители        Златка  Манова и Цветанка Панделиева -Христова

Счетоводител                     Елизабет Чимева

Хигиенисти                         Силвана Баева и Адриана Костова

Охрана                                 Йорданка Жишкина

Мед. сестра                          Елена Ненова

                                                                                

                                                                                          

Обществен съвет - състав

1. Диана Галинова - председател

2. Татяна Николова, представител на Община Благоевград

3. Илиана Дулева

4. Кристина Илиева

5. Йорданка Манова

6. Диана Георгиева

7. Грозденка Даскалова