9 ОУ "Пейо Крачолов Яворов"
Уникалното училище в град Благоевград

Екип и Обществен съвет

 Директор                          Василка  Величкова  / CV_Vasilka Velichkova_BG /

                                            педагог, мениджър в образованието - магистър

                                            начален учител - магистър

 

 

Предучилищна                  Йорданка Драмалиева - детски и начален учител - магистър

  подготовка                       Веселка Стойчева - детски и начален учител, учител по музика - магистър

                                             

Начален етап                     1 клас

                                             Величка Митрева - начален учител, бакалавър

                                             Тома Палюшев - начален учител, магистър

                                             2 клас

                                             Олга Стоилкова - детски и начален учител - бакалавър

                                             Екатерина Петрова - начален учител - магистър

                                             3 клас

                                             Весела Давидкова - начален учител, учител по АЕ - магистър

                                             Екатерина Табутова - учител по ИИ и АЕ (1-12 клас) - магистър

                                             4 клас

                                             Любима  Константинова - начален учител - магистър

                                             Мария Сабахлъкова - детски и начален учител, учител по ИТ - магистър

                                                                          

 Прогимназиален              Феризка Шамова, учител по български език и литература- магистър                

 етап                                    Яна Бойкова, учител по английски език - бакалавър        

                                             Ангелина Плоскова, учител по математика, физика, информатика -магистър 

                                             Aлександър Янков,  учител по история и география - магистър

                                             Гергана Спирова, учител по математика и информатика - магистър

                                             Калоян Николов, учител по ФВС, треньор по лека атлетика - магистър

                                           

Специални                         Венцислав  Чапкънов, Старши ресурсен учител, Дефектология - магистър,

 педагози                            Анелия  Живкова, Ресурсен учител, логопед - магистър

                                             Спаска Граданска, Ресурсен учител - бакалавър

                                             Камелия Атанасова, Училищен психолог - магистър

                                             Екатерина Ангелова, Логопед - бакалавър

 

Помощник  - учители        Биляна Тодорова и Цветанка Панделиева -Христова

Счетоводител                    Елизабет Чимева

Завеждащ АС                     Златка Манова

Хигиенисти                         Силвана Баева и Адриана Костова

Охрана                                Йорданка Жишкина

Мед. сестра                        Елена Ненова

                                                                                

                                                                                          

Обществен съвет - състав

1. Диана Галинова - председател

2. Татяна Николова, представител на Община Благоевград

3. Илиана Дулева

4. Кристина Илиева

5. Йорданка Манова

6. Диана Георгиева

7. Грозденка Даскалова