9 ОУ "Пейо Крачолов Яворов"
Уникалното училище в град Благоевград

Екип и Обществен съвет

 Директор                          Василка  Величкова  CV_Vasilka Velichkova_BG

                                            педагог, мениджър в образованието - магистър

                                            начален учител - магистър, II ПКС

 

 

Предучилищна                  Йорданка Драмалиева, детски и начален учител - магистър

  подготовка                       Веселка Стойчева, старши детски и начален учител,

                                            старши учител по музика - магистър, II ПКС CV_ Stoycheva_1

                                             

Начален етап                     1 клас

                                             Величка Митрева - начален учител, бакалавър

                                             Тома Палюшев - старши учител ЦДО начален етап, магистър, V ПКС

                                             2 клас

                                             Олга Стоилкова - старши детски и начален учител, бакалавър,

                                             IV ПКС CV-Stoilkova_1 Портфолио Стоилкова

                                             Екатерина Петрова - старши учител ЦДО, начален етап, магистър,

                                             II ПКС CV_Petrova

                                             3 клас

                                             Весела Давидкова - старши начален учител, учител по АЕ, магистър,

                                             IV ПКС Давидкова CV

                                             Екатерина Табутова - старши учител по ИИ и АЕ (1-12 клас), магистър, II ПКС

                                             4 клас

                                             Любима  Константинова - старши начален учител, учител по ФЕ,

                                              магистър II ПКС cv Lyubima Konstantinova 

                                              Мария Сабахлъкова - детски и начален учител, учител по ИТ, магистър

                                                                          

 Прогимназиален                Феризка Шамова, учител по български език и литература, магистър                

 етап                                     Яна Бойкова, учител по английски език, бакалавър Бойкова CV        

                                             Ангелина Плоскова, старши учител по математика, физика, информатика,

                                             магистър, II ПКС CV_Angelina Ploskova_BG ПОРТФОЛИО ПЛОСКОВА

                                             Aлександър Янков,  старши учител по история и география, магистър, III ПКС

                                             Гергана Спирова, старши учител ЦДО, учител по математика и информатика,

                                             магистър, III ПКС CV Spirova

                                             Калоян Николов, учител по ФВС, треньор по лека атлетика, магистър

                                           

Специални                           Венцислав  Чапкънов, Старши ресурсен учител, Дефектология,

                                               магистър IV ПКС

 педагози                              Анелия  Живкова, Ресурсен учител, логопед, магистър

                                             Спаска Граданска, Ресурсен учител, бакалавър, V ПКС

                                             Камелия Атанасова, Училищен психолог, магистър

                                             Екатерина Ангелова, Логопед, бакалавър

 

Помощник  - учители         Биляна Тодорова и Цветанка Панделиева -Христова

Счетоводител                      Елизабет Чимева

Завеждащ АС                      Златка Манова

Хигиенисти                          Силвана Баева и Адриана Костова

Охрана                                 Йорданка Жишкина

Мед. сестра                          Елена Ненова

                                                                                

                                                                                          

Обществен съвет - състав

1. Диана Галинова - председател

2. Татяна Николова, представител на Община Благоевград

3. Илиана Дулева

4. Кристина Илиева

5. Йорданка Манова

6. Диана Георгиева

7. Грозденка Даскалова