Девето основно училище "Пейо Яворов"-Благоевград
Уникалното училище в град Благоевград

Действащи проекти

 

 • ЕРАЗЪМ АКРЕДИТАЦИЯ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ - Договор № 2023-1-BG01KA120SCH-000186202 за присъждане акредитация на 9 ОУ по ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+" 

      От  01.06. 2024 година до 31.08.2027 година ученици и училищен персонал ще изпълняват мобилности в други европейски страни чрез участие в срещи за обмен на добри практики, подготвителни визити, структурирани обучителни курсове. Целите на Еразъм акредитацията са:
  • Създаване на ново дигитално учебно съдържание и използването му в класната стая
  • Справяне с многообразието и повишаване качеството на приобщаващото образование
  • Устойчиво развитие за природосъобразен начин на живот и спасяване на планетата Земя
  • Подпомагане на новозназначените учители за справяне с предизвикателствата на преподаването в училище.

 

Проектът е свързан с учебно-възпитателния процес на децата и учениците в училището от предучилищната група до 7. клас включително, базира се на учебни предмети като „Човекът и природата“, „Биология и здравно образование“, „Химия и опазване на околната среда“ и други и поставя акцент върху гражданска позиция за чиста околната среда. Чрез него ще бъдат подобрени условията за спорт и отдих в училищния двор и ще се създаде атмосфера, в която децата и учениците ще бъдат насочени към съзнателна двигателна активност, повишаване на екологичното им самосъзнание и създаване на умения и желание за подобряване и опазване на околната среда. Като дейности се предвижда затревяване на зелени площи с тревни смески и тревен чим, засаждане на цветни и билкови лехи, поставяне на беседка, маси, кошчета за разделно събиране на отпадъците, къщички и хранилки за птици, изграждане на детска площадка чрез монтиране на люлки, детско съоръжение с пързалка и двойна комбинирана катерушка. Също така се предвижда и провеждане на училищен форум „Устойчиво развитие на училищна екосреда“ с представители на местната власт, обществени организации и медии.

 

Проектът се осъществява в партньорство с ОУ „ Христо Ботев“-Бургас, СУ „ Методий Драгинов“-Драгиново и VI ОУ „ Еньо Марковски“-Шумен по договор за сътрудничество и обмяна на иновации. В рамките на проекта са проведени две посещения на място от педагогически специалисти на IX ОУ „П.К. Яворов“ – в с.Драгиново, общ. Велинград в периода 18-21.04.2024 г. и в гр. Бургас в периода 26-29.06.2024 г. По време на визитите колегите разгледаха базите на иновативните училища, взеха участие в иновативни уроци и имаха възможност да обменят опит и да споделят мнения за прилаганите иновативни методи на преподаване с останалите участници.

 

В рамките на две седмици в периода 4-15 март 2024 г. 48 ученици от I до IV клас от Девето основно училище "Пейо Яворов"-Благоеград взеха участие в 15-ото издание на проекта "Научи се да караш ски" в Банско и бяха обучени от професионални инструктори по ски. Проектът е съвместна инициатива на Българската федерация по ски, Министерство на младежта и спорта и Регионалните управления на образованието. Представители на IX ОУ завоюваха призови места в състезанието в края на обучението - трето място за най-добро време при момичетата зае третокласничката Гергана Станчева с време 21‘26", а четвърта бе Александра Чимева с 21,97" от същия клас. При момчетата Кристиан Георгиев също от трети клас зае четвърто място с време 22‘52".

 

С проекта се финансира създаването на училищна библиотека в Девето основно училище „Пейо Крачолов Яворов“ – инвестиция в подкрепа на четенето, разширяване на знанията и развиване на трайни навици за активно учене, подпомоагне изграждането на читателска култура у учениците, повишаване мотивацията им за учене и създаване условия за работа в екип при търсене на информация от различни източници за разработване на ученически проекти. Освежена и пригодена за ползване като училищна библиотека със средства на училищния бюджет е свободна класна стая със на първия етаж. Закупени са обзавеждане и оборудване (столове, маси, бюра, етажерки и други), учебни средства и пособия (магнитни карти и глобуси), книги и игри за училищната библиотека. В рамките на проекта са проведени и редица инциативи като „Часове на приказките“ (организиране на редовни сесии за четене на приказки за децата от двете подготвителни групи и учениците от начален етап), тематични изложби на книги, свързани със сезоните, празниците, научни теми и други интереси на учениците, авторски срещи - покана на автори на детска литература или поети за срещи с учениците и други.