Девето основно училище "Пейо Яворов"-Благоевград
Уникалното училище в град Благоевград

В периода 17.06. - 21.06. 2019 г., група от 20 ученици от пети и трети клас бяха на обучение в рамките на проект "Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения", финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.".

Обучението се проведе в обучителен център на ГДПБЗН - гр. София и научи нашите ученици как да реагират подходящо на природните бедствия, какви са причините и същността на наводненията, какви са функциите на службите за спешна помощ и как да реагират подходящо в ситуация на спешност, как да се подготвят при потенциални новоднения и как да реагират в реална ситуация на наводнение - навън, в училище, в къщи. В обучението бяха включени интересни и интерактивни упражнения и игри, рисуване, викторини, състезания, упражнения на полигон с демонстрации и симулации на наводнение.