Девето основно училище "Пейо Яворов"-Благоевград
Уникалното училище в град Благоевград

На 18 април 2018 година в Благоевград се проведе поредният Регионален празник на чуждите езици. Ученици от нашето училище се представиха с : песен на Ruth B „Lost boy”,  детска песен „Once I caught a fish alive”  и традиционна английска песен „I like the flowers”.