Девето основно училище "Пейо Яворов"-Благоевград
Уникалното училище в град Благоевград

"Европейски ден на спорта в училище! Заедно развиваме България"

На 28.09.2018 г. от 12.00 ч. в двора и физкултурния салон на 9 ОУ "Пейо Яворов" ще се проведе "Европейски ден на спорта в училище! Заедно развиваме България"

ЗАПОВЯДАЙТЕ !