Девето основно училище "Пейо Яворов"-Благоевград
Уникалното училище в град Благоевград

Информация за родителите и учениците

 

Важна информация за родителите и учениците относно нормите на чл. 5б и чл. 8 от Закона за закрила на детето и чл. 5а и чл. 6 от Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места съгласно писмо на Замесник-министъра на образованието и науката (в приложения файл по-долу).