Девето основно училище "Пейо Яворов"-Благоевград
Уникалното училище в град Благоевград

Национална седмица на четенето

 В 9 ОУ "Пейо Яворов" Националната седмица на четенето мина под мотото "Аз обичам да чета". В мероприятията взеха участие ученици от 3а, 5а и 6а клас, както и ученик от 3а, който е на ресурно подпомагане.
Учениците бяха избрали сами произведенията, които прочетоха на своите съученици - приказки, стихотворения, интересни факти от енциклопедия за деца. Бе оформен кът с рисунки и послания.