Девето основно училище "Пейо Яворов"-Благоевград
Уникалното училище в град Благоевград

ВАЖНО!!! Правила за Лятната академия!

 

ПРАВИЛА

 за Лятната академия в

Девето основно училище „Пейо Яворов“-Благоевград

в периода 24 юни - 2 август 2024 г.

 

  1. Заниманията по интереси са целодневни от 8:00 до 17:00 часа от понеделник до петък.
  2. Децата се приемат в Девето освновно училище „Пейо Яворов“-Благоевград не по-рано от 7.50 часа от придружаващ ги възрастен, който полага своя подпис и информира ръководителя на групата кога ще бъде взето детето.
  3. Вземането на децата от Девето освновно училище „Пейо Яворов“-Благоевград става лично от придружаващ ги възрастен най-късно до 17.00 часа.
  4. Родителите да не допускат посещения на децата в лятната академия в случай на контакт със заразно болни или при признаци на заразна болест, както и в случай на поставяне под карантина.
  5. По желание е предвиден кетъринг за обедно хранене на децата на цена от 20,50 лева седмично (4,10 лв. на ден). Родителите заявяват и заплащат обяда предварително в началото на седмицата до 8.30 часа в понеделник лично на място или по телефона на ръководителя на групата.
  6. Родителите да осигуряват изхранване на децата в случай, че няма да ползват услугата кетъринг.
  7. Родителите да осигурят материали на децата (флумастери, моливи, ножици, лепило и др.), вода и кутия с подкрепителна закуска.
  8. Забранено е влизането на автомобили в двора на училището при предаване и приемане на децата!