9 ОУ "Пейо Крачолов Яворов"
Уникалното училище в град Благоевград

Проект за училищен обмен по Програма "Еразъм+", КД 2

„Приобщаващо образование - по подразбиране или по дизайн“ е партньорски проект между 6 общобразователни училища
от България, Полша, Турция, Португалия, Гърция и Испания, с координатор Девето основно училище "Пейо Яворов", град Благоевград.

Открихме 6 кръстосани точки между нашите 6 училища:
1. Повишеното разнообразие в класната стая през последните 3 години.
2. 1900 от нашите 3200 ученици са изправени пред множество препятствия. 3 от 5 от нашите ученици живеят близо до бедността и са в риск от социално изключване.
3. Пет от шестте ни училища имат географски пречки, свързани с мястото, в което се намират.
4. Подобрена информираност на нашите преподаватели и възможно повече заинтересовани страни, които да бъдат привлечени къмдостъпно и висококачествено образование и грижи в ранна детска възраст.
5. Високо мотивирани ученици и училищен персонал за разширяване на училищната международна мрежа с проекти за стратегическо партньорство по програма "Еразъм +" и eTwinning.
6. Спешна нужда за анализ на съществуващите възможности и проектиране на нови с цел внедряване на нови елементи в училищните програми в съответствие с настоящите и предстоящите национални и Европейски реформи в приобщаващото училищно образование.

Основната цел на проекта е да се увеличи чрез транснационално сътрудничество нашия капацитет с фокус върху подобряването на действията на училищата да направим общото образование по-приобщаващо.

Стремим се да постигнем две конкретни цели:
1. Да се ​​идентифицират проблемите и възможностите по подразбиране, насочени към нуждите на учениците и училищния персонал в общото образование.
2. Да се ​​създадат и внедрят „по проект“ решения за осигуряване на приобщаващо образование чрез обмен на практики и идеи и разработване на подходящи методи и инструменти, умения и възможности.

 http://inclusiveducation.eu/