Девето основно училище "Пейо Яворов"-Благоевград
Уникалното училище в град Благоевград

Екип на Девето основно училище "Пейо Яворов" - Благоевград

 • Василка Величкова

Директор

Учител, подготвителна група

Учител, подготвителна група

Учител, подготвителна група

Старши учител, начален етап

Старши учител, начален етап

Старши учител в група за ЦДО, начален етап

 • Екатерина Петрова

Старши учител в група за ЦДО, начален етап

Учител, начален етап

 • Величка Митрева

Учител, начален етап

Учител в група за ЦДО, начален етап

Старши учител по математика

Старши учител по история

Учител по български език и литература

Старши учител по английски език

 • Калоян Николов

Учител по физическо възпитание

 • Веселка Стойчева

Старши учител по музика

Старши учител в група за ЦДО, прогимназиален етап

Старши учител, ресурсен

Старши учител, ресурсен

 • Камелия Атанасова

Психолог, училищен

 • Елизабет Чимева

Счетоводител

 • Златка Манова

Завеждащ административна служба

 • Адриана Костова

Помощник на учителя

 • Спаска Граданска

Помощник на учителя 

 • Георги Чепилов

Огняр

 • Силвана Баева

Чистач/хигиенист

 • Йорданка Жишкина

Пазач/охрана