Девето основно училище "Пейо Яворов"-Благоевград
Уникалното училище в град Благоевград

Графици и разписания

Прикачени документи

График за дежурство на учителите - 2 срок - 2023/2024 учебна година
График за допълнителни консултации на учителите по предмети - 2 срок - 2023/2024 учебна година
График за консултиране на родители - 2 срок - 2023/2024 учебна година
График за провеждане на класни и контролни работи в прогимназиален етап - 2 срок - 2023/2024 учебна година
График за провеждане на контролни работи в начален етап - 2 срок- 2023/2024 учебна година
График на часове по спортни дейности - 2 срок - 2023/2024 учебна година
Дневен режим - 2023/2024 учебна година
Седмично разписание на учебните часове - 2-ри срок - 2023/2024 учебна година
График за консултиране на ученици - 1 срок - 2022/2023 учебна година
График за класни и контролни работи - 1 срок - 2022/2023 учебна година
Дневен режим на подготвителна група - 2022/2023 учебна година
График за консултации с родители - 2022/2023 учебна година
График на групи на ЦДО
Дневен режим на 1-7 клас - 2022/2023 учебна година