Девето основно училище "Пейо Яворов"-Благоевград
Уникалното училище в град Благоевград

Портфолио на Девето основно училище "Пейо Яворов" - Благоевград

9 ОУ „Пейо Яворов” е основано през 1985 година. Първите 498 ученици са разпределени в 37 паралелки, с 26 учители и директор г-жа Гроздана Владикова. През 1990 година за директор е назначен г-н Йордан Йорданов, а от 1998 година, след спечелен конкурс, длъжността директор заема г-жа Василка Величкова.
От 1987 година е базово училище на Югозападен университет „Неофит Рилски”, а от 2007 година приема стажанти от Институт за подготовка на учители в Лион, Франция.
9 ОУ „Пейо Яворов” е единственото училище в Община Благоевград, в което се извършва предучилищна подготовка на деца, организирана в подготвителни класове. Училището разполага с 16 класни стаи, два физкултурни салона, стол за хранене, специализирани зали и кабинети. В училището са изградени и оборудвани логопедичен кабинет, компютърна зала, зала за музика и театър, училищна радиоуредба, езиков кабинет и център за подготовка на деца в предучилищна възраст. За организиране на свободното време на учениците училището предлага извънкласни форми по изобразително изкуство, музика, театър, спорт.
9 ОУ развива активна дейност за привличане на финансови средства по национални и европейски програми. Негови партньори са училища от Италия, Румъния, Унгария, Словения, Турция, Германия, Англия и Франция. Преподавателите в 9 ОУ са с първа и втора професионална квалификационна степен, като ежегодно повишават своята квалификация в обучителни курсове в България и различни европейски страни. 
Училището се гордее със своите възпитаници, които продължават обучението си в престижни висши учебни заведения в страната и в чужбина. Радко Котев, възпитаник на 9 ОУ, е първият човек в света, който решава по триизмерен начин аполониевата задача, най-великата геометрична загадка на всички времена. Решението на задачата, поставена от Аполоний през 260 година преди новата ера, изгаря при пожара на Александрийската библиотека. Сложната задача, която 2000 години мъчи най-големите умове на човечеството, е решена от Радко Котев за две години усилен труд. Нашият ученик печели специалната награда на  Европейското състезание за млади учени в Лисабон.